Sprzedaż stoków

Na życzenie sprowadzamy asortyment stokowy pod zapotrzebowanie naszych klientów. Na rynkach europejskich i azjatyckich poszukujemy towaru stokowego interesującego naszych zleceniodawców. Towar stokowy ma dwie istotne cechy: niską cenę oraz brak prawa do reklamacji, który jest przyczyną niskiej ceny tego towaru. Towar stokowy może być bez wad (nadwyżka magazynowa, zakończenie produkcji danego asortymentu, towar nieodebrany przez klienta), może mieć wady ujawnione przez sprzedawcę, ale może mieć również wady ukryte. Dla naszych klientów staramy się sprowadzać towar bez wad lub z wadami ujawnionymi i zaakceptowanymi przez odbiorcę. Jednak zawsze istnieje niewielkie ryzyko, które w całości jest po stronie klienta kupującego towar stokowy.