Dane rejestrowe

Odyssey sp. z o.o.

ul. Zimorodka 7

87-100 Toruń

NIP: 956-229-80-21

zarejestrowana pod nr KRS w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy: 100 000 PLN w całości wpłacony