Dane korespondecyjne

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

 

Odyssey sp. z o.o.

ul. Sąsiedzka 29

80-298 Gdańsk

tel. 58 580-00-01

mail: odyspap@odyspap.pl

www.odyspap.pl