Dane korespondecyjne

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

 

Odyssey sp. z o.o.

ul. Pałacowa 26

80-180 Kowale

tel. 58 580-00-01

mail: odyspap@odyspap.pl

www.odyspap.pl